Forlaget Sølvsten


Velkommen!

Her kan du læse om og bestille forlagets første udgivelse:

Melkrukken skal ikke blive tom
- Refleksioner over livsværdier og givertjenesten

Kristine Sølvsten Engell-Kofoed
Forlaget Sølvsten
ISBN 978-87-992239-0-9
169,- kr.


Indhold

Forord
1. Førstepladsen i livet
2. Har Herren behag i dit offer
3. Sæt Gud på en prøve
4. Det første neg
5. En hullet pung
6. Melkrukken skal ikke blive tom
7. Er kærligheden ægte
8. Hvad har du derhjemme
9. Så-arbejde
10. Kamelen og nåleøjet
11. De der vil være rige
12. Jeg kender din fattigdom, men rig er du
13. Gaver til foreninger og danske skatteregler
14. Spørgeskema undersøgelse om givertjenesten
15. Afslutning
16. Oplæg til gruppearbejde


Bestilling

Bogen kan købes hos din boghandler for 169,- kr.

Alternativt kan bogen købes her fra siden mod betaling af forsendelse. Der er to muligheder:

a.Forudbetaling via netbank til konto 2253 5369940904
Bogen fremsendes, når indbetalingen er registreret.
Forsendelse35,- kr.
I alt204,- kr.
b.Betaling pr. giro efter modtagelsen.
Bogen fremsendes, når bestillingen er registreret.
Forsendelse54,- kr.
I alt223,- kr.
Ved ændring af portoen hos Postdanmark ændres forsendelses-prisen tilsvarende.

For at bestille bogen sendes en mail til jogkengellkofoed@gmail.com med følgende oplysninger:
Fornavn og efternavn
Adresse (evt. c/o adresse)
Postnummer og by
Evt. telefonnr
Valg af betalingsform
   a. Forudbetaling
   b. Girokort


Melkrukken
skal ikke blive tomFor at erfare om Gud holder sine løfter, måtte enken i Sarepta
vove springet: bring mig et brød, så kan du bage til dig selv og din
søn bagefter. Turde hun adlyde?
Melkrukken blev ikke tom, og kanden kom ikke til at mangle
olie. Hun erfarede, at Herren vil og kan holde sine løfter. Det svære
var at vove at tro Herrens løfter.
Melkrukken skal ikke blive tom. Løftet viser Herrens kendskab
til den enkelte, det viser hans indsigt, magt og vilje. Han siger, jeg
ser din nød, jeg har magt og myndighed til at gribe ind, jeg
vil hjælpe dig. Jeg har set din nød, længe før du vidste om mig. Før
du kaldte på mig, svarede jeg dig. Du er min, jeg har omsorg
for dig. Du er ikke fremmed for mig. Jeg kender dit hjem, og jeg
kender din totalsituation.
Tryghed og tillid, glæde og fred, kærlighed, håb og vished er
grundelementer i givertjenesten. Melkrukken skal ikke blive tom.Forlaget Sølvsten
ISBN 978-87-992239-0-9

Anmeldelser

Inger Margrethe Kofod-Svendsen, tidligere forlagsleder:

Det har slået mig, at det på mange måder er en usædvanlig bog, jeg sidder med i hænderne: utraditionel, uforudsigelig, udfordrende og medrivende på sin egen måde.

Den handler om kristen givertjeneste og er blevet til gennem mange års indre tilskyndelse hos forfatteren. Og fordi vi alle skal give af det, vi selv har, er den så også blevet til livskloge refleksioner over de værdier, vi omgiver os med.

Givertjenesten springer for forfatteren frem af en forpligtelse på Bibelens ord, og det fører til en engageret ”opdagelsesrejse” og indlevelse i en række beretninger fra Gammel og Ny Testamente om givere og om Gud og Guds trofasthed. Forfatteren er læge, ikke teolog, og måske derfor er gennemgangen fuld af usædvanlige iagttagelser, spørgsmål og reaktioner, der sætter kendte tekster ind i et nyt lys. Bibelen læses og forstås som en helhed og som en aktiv faktor i kristnes liv, og sammen med egne erfaringer formidler bogen en god udfordring til at prøve efter – om melkrukken bliver tom.

Bogen er også usædvanlig ved at have kapitler om skatteregler i Danmark, om givertjeneste i Danmark og om oplæg til gruppearbejde. Og så er den udgivet på et nyt forlag, har et lækkert lay-out og er for øvrigt usædvanlig billig. Læs den selv eller i en studiegruppe og gå med på opdagelsesrejsen!

Preben Bredesgaard, læge, skrev i Serpens:

Bogen er først og fremmest trosstyrkende i sin appel til at være lydhør og lydig. Den starter med at stille dig en lang række relevante spørgsmål, såsom:

1. Hvem eller hvad har førstepladsen i dit liv?
2. Hvem kredser dine tanker mest om?
3. Hvem eller hvad har førsteprioritet i din tid og din opmærksomhed?

Løftet til enken i Serepta om at hun altid skulle have nok var holdbart, det havde hun tillid til, troede det og blev ikke svigtet. Det samme løfte gælder os idag, tør du tro på det og leve efter det?
Løftet giver - tryghed og tillid - glæde og fred - håb og vished!

Spørgsmålet til dig er så nu:
1. Har du også brug for at erfare, at du bliver velsignet på samme vis idag?
2. Har du lyst til at blive styrket i dit afhængighedsforhold af Gud idag?
3. Tror du, at Guds løfter til dig idag holder?

Løftet må følges af lydighed. Lydighed giver Livsværdier af Evighedsværdi.

Med udgangspunkt i de stillede spørgsmål gennemgår forfatteren sin illustrative og grundige spørge-undersøgelse af:
Hvordan praktiserer kristne i Danmark givertjenesten? Af hvem og hvordan?

Blandt de mange gode konklusioner i bogen, er her en:
Givertjenesten flytter fokus bort fra os selv og hen på Herren!

Jeg vil varmt anbefale alle at blive berigede - også af at læse denne trosbekræftende bog.

Nicolaj Wibe skrev i ELM's blad:

En bog om givertjeneste! Den kan der vist ikke være mange penge i...

Givertjeneste er gået hen og blevet et rigtig tungt ord. Noget med slunkne kasser, dårlig samvittighed og hentehårsagtige opråb om at få orden og system i givertjenesten. Hvad i al verden får dog et menneske til at skrive en hel bog om denne sag?

Forfatteren er citeret for at have sagt: Arbejdet med bogen har været som en opdagelsesrejse gennem Bibelen. Jeg søgte svar på:
-Hvad Guds ord siger om givertjeneste og livsværdier
-Hvad Guds ord siger om penge og jordisk gods
-Hvorfor vi skal give/ofre til Gud.
-Hvad der sker, når vi adlyder Gud.

Skriveprojektet er lykkedes! Melkrukken skal ikke blive tom, er en tankevækkende og berigende bog. Givertjenesten bliver kædet sammen med det åndelige/praktiske kristenliv, og på overbevisende måde får sagen frisk luft under vingerne. Bogen indeholder også en del statistisk materiale, og er man ikke til den slags, mister bogen ikke sin værdi ved at springe det over.


Opdateret august 2008